Teletreball


El teletreball, un nou sistema d'organització del treball.

Generalment es defineix el teletreball com un nou sistema d'organització del treball en què el treballador desenvolupa una part important de la seva feina fora de l'empresa i per mitjans telemàtics. Per teletreballar només cal disposar d'un ordinador personal, un mòdem o i accés a Internet. A partir d'aquí les necessitats específiques de cada professional varien en funció de la seva activitat.

El teletreballador o la teletreballadora realitza un volum important de la seva feina fora de l'empresa, i ho fa per mitjans telemàtics.

Per a teletreballar, com a mínim, cal disposar d'un dispositiu connectat a la xarxa d'Internet. Habitualment, aquest aparell és un ordenador personal; no obstant, les innovacions continues en el sector de les TIC ens estan proporcionant noves eines pel teletreball, com ara els dispositius PDA (assistent digital personal) que contribueixen a afavorir la mobilitat dels treballadors.

En funció del sector professional en que s'ocupi el teletreballador, caldrà que disposi d'altres eines digitals complementàries (programari i maquinari)

 

Què és el teletreball?

Segons l’Acord Marc Europeu sobre Teletreball, signat a Brussel·les el 16 de juliol del 2002 pels agents socials CES, UNICE/UEAPME i CEEP, el teletreball és una forma d’organització i/o de realització del treball, utilitzant les tecnologies de la informació en el marc d’un contracte o d’una relació de treball, en la qual un treball que podria ser realitzat igualment en els locals de l’empresa s’efectua fora d’aquests locals de forma regular.

Hi ha diferents maneres de conceptualitzar el teletreball, fet que dificulta els estudis i enquestes comparatius que habitualment es realitzen en el sector empresarial. No obstant, sempre trobarem present: "l’ús de tecnologies de la informació i la comunicació per canviar la geografia habitual del treball"

Definicions i tipologies

Avantatges i inconvenients

Cercador

Aquest espai de Teletreball que esteu visitant està promogut des de la Xarxa Punt TIC. En aquest sentit tots els seus membres i especialment aquells que formen part del Canal Teletreball de Punt TIC, posen a disposició de les empreses tots els mitjans de que disposen: instal·lacions, equipament, assessorament i programes de formació, etc.

Els professionals que vulguin teletreballar, podran fer un seguiment de les ofertes publicades al Taulell d'ofertes i, en el cas d'estar interessats, contactar amb el Punt TIC – Teletreball més proper.

Consulteu la seva ubicació en el cercador de la Xarxa Punt TIC o contacteu amb l'oficina tècnica de la Xarxa Punt TIC oficina.tecnica [arrova] punttic [punt] cat o 902 365 209.

Canal Vídeo Teletreball

La Xarxa Punt TIC

És una xarxa única, integrada per diferents centres, espais i punts que tenen en comú la posada a disposició de la ciutadana que els envolta d'un equipament i del personal necessari per accedir a les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) i dinamitzar el seu entorn. Aquests espais són centres de referència territorial pel que fa a la societat del coneixement i són espais integradors que potencien la dinamització comunitària i/o empresarial del territori.

Els Punt TIC-Teletreball